سرآغاز

ای زبان تو بس زیانی مر مرا           چون تویی گویا، چه گویم من تو را
ای زبان، هم آتش و هم خرمنی          چند این آتش درین خرمن زنی؟
در نهان، جان از تو افغان میکند        گرچه هرچه گوی ياش، آن میکند
ای زبان، هم گنج بی پایان تویی          ای زبان، هم رنج بی درمان تویی
همه چیز در زندگی به هم مربوط است. روش تفكر شما روی روحیة شما مؤثر است، روحیة شما بر نوع راه رفتنتان مؤثر است، راه رفتن شما روی نحوة گفتارتان اثر می‌گذارد،
نگاهی به درخت ســـیب بیندازید. شاید پانـــصد ســـیب به درخت باشد که هر کدام حاوی ده دانه است. خیلی دانه دارد نه؟ ممکن است بپرسیم «چرا این همه دانه لازم است تا فقط چند درخت دیگر اضافه شود؟
«اینجا طبیعت به ما چیزی یاد می‌دهد. به ما می‌گوید:»

ادامه متن . . .
 

بیوگرافی

خلاصه متن بیوگرافی (به زودی)

ویدئو ها

به زودی ویدئو های جدیدی به این بخش اضافه میگردد .