FINAL 5c

مبحث پنجم مقرارات ملی ساختمان-ویرایش سال 1392-مصالح و فراورده های ساختمانی

دانلود رایگان مبحث پنجم مقرارات ملی ساختمان-مبحث پنجم-مصالح و فر اورده های ساختمانی

مقدمه مجموعه پیش‌رو ویرایش چهارم مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان با عنوان مصالح و فرآورده‌های ساختمانی می‌باشد و هدف از این تدوین آن ارائه مشخصات فنی‌مواد، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست، دوام مناسب و صرفه‌ اقتصادی در ساختمان است.با توجه به اهمیت مواد و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی در صنعت ساختمانی و پیشرفت‌های اخیر در تولید فرآورده‌های جدید و کاربرد آن‌ها در سیستم‌های جدید ساختمانی و تدوین استانداردهای جدید، ویژگی‌ها و مشخصات فنی مصالح صورت گرفته که در زیر خلاصه شده‌اند:  1 – در مباحث آجر، سنگ، آهک،گچ، ملات‌ها، فلزات، چوب، قیر،  شیشه، رنگ، عایق‌های حرارتی، پلیمرهای ساختمانی، تولیدات جدید به همراه استانداردهای مربوط به ویژگی‌ها و مشخصات فنی و روش‌های آزمون آن‌ها اضافه گردیده‌اند. 2 – با توجه به اهمیت و مصرف فوق‌العاده بتن در جهان امروز و در کشور ما و عدم پرداخت به این ماده پرمصرف و اجزاء تشکیل دهنده آن در ویرایش قبلی، خواص و ویژگی‌های سنگدانه‌های مصرفی در بتن، سیمان‌های مختلف و الزامات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی آن‌ها، سیمان‌های آمیخته و پوزولانی، خواص لازم برای آب بتن، مواد افزودنی شیمیایی بتن، انواع بتن‌ها نظیر بتن‌های توانمند، سبک، پلیمری، الیافی، خود تراکم به همراه استانداردهای مربوطه در متن مبحث پنجم قرار گرفت. 3 – با توجه به اهمیت میلگرد در سازه‌های بتنی مسلح، خواص و ویژگی‌ها و استانداردهای آن در متن مبحث قرار گرفت. 4 – از آنجا که در اکثر کشورها کار بر روی نانو مواد و تولید مواد نانویی در دستور کار قرار دارد این موضوع در اصل مبحث قرار گرفت. 5 – پیوست 1 بصورت اساسی تغییر یافت. در این پیوست مشخصات مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مصرفی در سیستم‌های کامل ساختمانی دارای گواهینامه فنی نظیر صفحات مرکب سه‌بعدی، سیستم‌های سازه‌ای نظیر سازه‌های بتن مسلح دیوار باربر با شیوه قالب تونل، سیستم‌های خمشی نوین نظیر قاب خمشی مختلط بتنی – فولادی، سقف‌ها – سازه‌های بتن مسلح دیوار باربر با شیوه قالب تونلی نظیر سقف مرکب فولادی – بتنی با عرشه فلزی، دیوارهای غیر باربر نظیر دیوارهای غیر باربر سبک و سایر مصالح ساختمانی نظیر نمای مدولار سرامیکی آورده شده‌اند. 6 – کلیه استانداردها به پیوست 2 انتقال یافته است. دارای چهار ویرایش در سالهای 1392،1389،1382،1389میباشد. با امید به اینکه ویرایش جدید مبحث پنجم، برای کاربران مفید واقع شده و مارا از راهنمایی‌ها و نقطه نظرات خود بهره‌مند گردانند. فهرست مطالب فصل اول-كليات 1-1-5 هدف و دامنه كاربرد 2-1-5 دسته‌بندي مصالح 3-1-5 استانداردها 4-1-5ويژگيها و مشخصات فنی 5-1-5 تأیید کیفیت 6-1-5مطابقت با استاندارد 7-1-5استفاده مجدد 8-1-5مصالح و فراورده های جديد 9-1-5انبار كردن 10-1-5ساخت و توليد در كارگاه فصل دوم-آجر 1-2-5 تعريف 2-2-5 دسته‌بندي 3-2-5 استانداردها 4-2-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-2-5 سازگاری 6-2-5 بسته بندی، حمل و نگهداری فصل سوم-بلوک های سفالی توخالی 1-3-5 تعريف 2-3-5 دسته‌بندي 3-3-5 استانداردها 4-3-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-3-5 سازگاری 6-3-5 بسته بندی، حمل و نگهداری فصل چهارم-كاشي سراميكي 1-4-5 تعريف 2-4-5 دسته‌بندي 3-4-5 استانداردها 4-4-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-4-5 سازگاری 6-4-5 بسته بندی، حمل و نگهداری فصل پنجم-سنگ ساختماني 1-5-5 تعريف 2-5-5 دسته‌بندي 3-5-5 استانداردها 4-5-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-5-5 سازگاری 6-5-5 بسته بندی، حمل و نگهداری فصل ششم-سنگدانه ها 1-6-5 تعريف 2-6-5 دسته‌بندي 3-6-5 استانداردها 4-6-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-6-5 سازگاری 6-6-5 بسته بندی، حمل و نگهداری فصل هفتم-سیمان وفرآورده هاي آن 1-7-5 تعريف 2-7-5 دسته بندي 3-7-5 استانداردها 4-7-5 ايمني، بهداشت و ملاحظات زيست محيطي 5-7-5 سازگاري  فصل هشتم- مواد افزودني شيميايي بتن 1-8-5 تعريف 2-8-5 دسته بندي 3-8-5 استانداردها 4-8-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-8-5 سازگاری 6-8-5 بسته بندی، حمل و نگهداری فصل نهم- آهك و فرآورده های آن 1-9-5تعريف 2-9-5 فرآورده هاي آهكي 3-9-5 استانداردها 4-9-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-9-5 سازگاری 6-9-5 بسته بندی، حمل و نگهداری فصل دهم- گچ و فرآورده هاي آن 1-10-5 تعريف 2-10-5 دسته بندی 3-10-5 استانداردها 4-10-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-10-5 سازگاری 6-10-5 بسته بندی، حمل و نگهداری فصل یازدهم- ملات هاي ساختمان 1-11-5 تعريف 2-11-5 دسته بندی 3-11-5 استانداردها 4-11-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-11-5 سازگاری 6-11-5 بسته بندی، حمل و نگهداری فصل دوازدهم- فلزها و مصالح جوشكاري 1-12-5 فلزها 2-12-5 مصالح جوشكاري فصل سیزدهم- چوب و فرآورده هاي آن 1-13-5 تعريف 2-13-5 دسته بندی 3-13-5 استانداردها 4-13-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-13-5 سازگاری 6-13-5 بسته بندی، حمل و نگهداری فصل چهاردهم-قير و قطران 1-14-5 تعريف 2-14-5 دسته بندی 3-14-5 استانداردها 4-14-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-14-5 سازگاری 6-14-5 بسته بندی، حمل و نگهداری فصل پانزدهم- شيشه 1-15-5 تعريف 2-15-5 دسته‌بندي 3-15-5 استانداردها 4-15-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-15-5 سازگاری 6-15-5 بسته بندی، حمل و نگهداری فصل شانزدهم- رنگ و پوشش ساختماني 1-16-5 تعريف 2-16-5 دسته‌بندي 3-16-5 استانداردها 4-16-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-16-5 سازگاری 6-16-5 بسته بندی، حمل و نگهداری فصل هفدهم- عایق های رطوبتي 1-17-5 تعريف 2-17-5 دسته‌بندي 3-17-5 استانداردها 4-17-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-17-5 سازگاری فصل هجدهم- عايق هاي حرارتي 1-18-5 تعريف 2-18-5 دسته‌بندي 3-18-5 استانداردها 4-18-5 ملاحظات زیست محیطی 5-18-5 سازگاری 6-18-5 بسته بندی، حمل و نگهداری فصل نوزدهم- پليمرهاي ساختماني 1-19-5 تعريف 2-19-5 دسته‌بندي 3-19-5 استانداردها 4-19-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-19-5سازگاری 6-19-5 بسته بندی، حمل و نگهداری  فصل بيستم- نانو مواد 1-20-5 تعريف 2-20-5 دسته‌بندي 3-20-5 استانداردها 4-20-5 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 5-20-5 سازگاری 6-20-5 بسته بندی، حمل و نگهداری پیوست 1 مشخصات مصالح و فرآورده های ساختمانی مصرفی در برخی سیستم های ساختمانی پیوست 2 استانداردهای مرجع  

توضیحات

یکی دیگر از مباحث ویرایش شده در سال 1392 ؛ مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان است. مبحث پنجم تحت عنوان "مصالح و فرآورده های ساختمانی" به انواع مصالح موجود در بازار کشور می پردازد. در این مبحث از مقررات ملی ساختمان ؛ علاوه بر تعریف و معرفی انواع مصالح ساختمانی ؛ به طرز تهیه و استانداردها و روش های نگهداری و حمل آنها نیز اشاره شده است. یکی از مفیدترین و کارآمدترین مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان ؛ همین مبحث پنجم است که هم اکنون از لینک زیر میتوانید ویرایش جدید (سال 92) آن را دانلود نمائید.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *