felzi

فن آوری ساختمانهای فلزی

دانلود کتاب فن آوری ساختمانهای فلزی از سری مجموعه کتابهای آموزش فنی و حرفه ای

کتابهایی که برای دوستان رشته ساختمان در فنی و حرفه ای تدریس میشود کتابهایی هستند که اصولا بر اساس مسائل اجرایی نوشته شده اند تا هنرآموز برای کار اجرایی آماده شود و جای این مدل کتابها واقعا در دانشگاه خالی است مخصوصا برای دانشجویان ترم های اول که حیران و سرگردان هستند و مخصوصا برای کسانی که از رشته های نظری وارد دانشگاه شده اند برای رفع کمبود این خلا برآن شدیم که کتابهای فنی حرفه ای رشته ساختمان را برای بچه های عمران و معماری در سایت قرار دهیم این فایل از انتشارات سازمان چاپ و نشر کتابهای درسی سازمان آموزش و پروررش میباشد.

Read More