beton ghaltaki

بتن غلتکی

به علت افزایش ناگهانی قیمت آسفالت در سالهای اخیر از یک سو و مشکلات اساسی اجرا و بهرهبرداری روسازی آسفالتی در برخی از نقاط کشور از سوی دیگر، بسیاری از شرکتهای پیمانکار و مشاور به دنبال راهکارهایی جهت مرتفع نمودن مشکلات فنی، اقتصادی و اجرایی روسازیهای آسفالتی میباشند. یکی از گزینههایی که در راستای اهداف بیان شده بالا بسیار مورد توجه قرار گرفته است، روسازی بتن غلتکی RCC ( است. امروزه روسازی بتن غلتکی در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته و به خوبی نیازهای مورد انتظار طرح را تامین نموده است. از مهمترین ویژگیهای روسازی بتن غلتکی مصرف سیمان کمتر، امکان استفاده از وسایل اجرا متداول در ساخت روسازیهای آسفالتی، امکان استفاده از مصالح با کیفیت کمتر از استاندارد بتن معمولی و عدم نیاز به آرماتور و قالببندی میباشد. در این مقاله سعی بر آن است که در ابتدا به مقایسه فنی، اجرایی و اقتصادی بتن غلتکی با روسازی آسفالتی پرداخته شود و در انتها نیز مطالعه موردی در رابطه با یک پروژه آزادراهی صورت گرفته است..
بر اساس نتایج بدست آمده ملاحظه میشود که روسازی بتن غلتکی دارای عمر، دوام، مقاومت و سرعت اجرای بیشتر و هزینه اجرا و تعمیر و نگهداری کمتری نسبت به روسازی آسفالتی است. مطالعه موردی که انجام گردید، نشان میدهد استفاده از بتن غلتکی همراه با یک لایه روکش آسفالت باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت اجرای قابل توجهی در روسازی پروژه های آزادراهی میگردد.

 

حتما بخوانید !!!

فایل پیوست ،اطلاعاتی در مورد بتن غلتکی و مقایسه آن با آسفالت را میتوانید را از این لینک  زیر دریافت کنید .

مشخصات دانلود

نام فایل : بتن غلتکی
حجم فایل : 1.24 MB
نویسنده : دکتر افشین سالاری
منبع : http://afshinsalari.com

ta3wpq6nme5lco3bh1

سخنی چند با بازدید کنند گان محترم

ای زبان تو بس زیانی مر مرا
چون تویی گویا، چه گویم من تو را
ای زبان، هم آتش و هم خرمنی
چند این آتش درین خرمن زنی؟
در نهان، جان از تو افغان میکند
گرچه هرچه گوی ياش، آن میکند
ای زبان، هم گنج بی پایان تویی
ای زبان، هم رنج بی درمان تویی

همه چیز در زندگی به هم مربوط است. روش تفكر شما روی روحیة شما مؤثر است، روحیة شما بر نوع راه رفتنتان مؤثر است، راه رفتن شما روی نحوة گفتارتان اثر می‌گذارد،

نگاهی به درخت ســـیب بیندازید. شاید پانـــصد ســـیب به درخت باشد که هر کدام حاوی ده دانه است. خیلی دانه دارد نه؟ ممکن است بپرسیم «چرا این همه دانه لازم است تا فقط چند درخت دیگر اضافه شود؟

«اینجا طبیعت به ما چیزی یاد می‌دهد. به ما می‌گوید:»

Read More